bear I Wanna Hug One!
cat I Wanna Hug One!
deer I Wanna Hug One!
elephatn I Wanna Hug One!
gunnipig I Wanna Hug One!
Panda I Wanna Hug One!
pig I Wanna Hug One!
turtle I Wanna Hug One!